otrdiena, 2016. gada 20. decembris

trešdiena, 2016. gada 7. decembris

Latvijas vēstures lappuses


1916. gada 23. decembrī sākās Krievijas armijas uzbrukums vācu pozīcijām Jelgavas virzienā, kas iesāka mēnesi ilgās kaujas Tīreļpurva rajonā I Pasaules kara laikā. Ziemassvētku kaujas kļuva leģendāras latviešu strēlnieku varonības, izciesto grūtību un lielo zaudējumu dēļ. Kaujās krievu 12. armija zaudēja apmēram 45000 karavīru to skaitā 9000 latviešu strēlnieku. Zaudējumu un neveiksmīgās operācijas pamatā bija Krievijas cara armijas virspavēlniecības nemākulība, tūļība un nodevība. Pēc Ziemassvētku kaujām iestājās lūzums strēlnieku attieksmē pret karu, cara monarhiju un ierunājās cilvēku pašsaglabāšanās instinkts. Šāds noskaņojums valdīja daudzos Krievijas pavalstniekos un jau pēc dažiem mēnešiem sākās Februāra revolūcija un cars tika nomests no troņa.

pirmdiena, 2016. gada 5. decembris

piektdiena, 2016. gada 11. novembris

Latvijas vēstures lappuses


1905. gada revolūcija Latvijā bija kā sprādziens iepriekš klusajā Krievijas impērijas provincē. Padomju laikos galvenokārt uzsvēra tās šķirisko raksturu, kā strādnieku vēršanos pret bagātajiem (buržuāziju), bet patiesībā tā bija nacionāla revolūcija pret nacionālo beztiesīgumu un augstprātību, par skolām, kurās mācības notiktu latviešu valodā, par nacionālo pašnoteikšanos. Ne velti baltvācieši (tolaik valdošā iedzīvotāju grupa Baltijā) to dēvēja par latviešu revolūciju. Latvieši pirmo reizi parādīja, ka tā nav tikai "zemnieku kārta", "etnogrāfiska grupa" vai "pusvācisks elements", bet tauta - nācija ar savu pašcieņu, ar pretenzijām uz politisko varu. Toreiz Eiropā daudzi pirmo reizi uzzināja, ka Baltijas jūras austrumu krastā dzīvo tāda tauta latvieši. Vieni no karstākajiem revolūcijas centriem bija Rīga, Lielvārde un Skrīveri.

pirmdiena, 2016. gada 31. oktobris

Latvijas vēstures lappuses


Latviešu nācijas un valsts veidošanās, tautas saglabāšanās caur dažādiem laikmetiem un varām nesaraujami saistīta ar dziesmu, ar Dziesmu svētkiem. Ir tapušas estrādes daudzos Latvijas novados, bet vienas no skaistākajām ir estrādes Talsos un Dikļos (Valmieras tuvumā). 
Diemžēl zem ūdens vai daļēji appludinātas ir estrādes Staburagā un Oliņkalnā pie Pļaviņām. Skolotāji brīvdienu laikā bija Dikļos - vietā, kur 1864. gadā notika pirmie latviešu dziesmu svētki.

pirmdiena, 2016. gada 17. oktobris

Rudenī un pavasarī jādodas uz Tadenavu

Apstākļos, kad Latvijā aizvien vairāk pieaug Rīgas un tās priekšpilsētu loma, svarīgi saglabāt un attīstīt ikvienas apdzīvotās vietas skaistumu un vienreizīgumu. Viena no tādām - Tadenava, kura ir dzejnieka J.Raiņa dzimtā vieta un tajā atrodas J.Raiņa muzejs. Pie kam, tagad esošo dzīvojamo māju cēlis pats J.Raiņa tēvs. Muzeja ekspozīcijas veidošanā izmantotas daudzas interesantas idejas. Tāpat sakopta un interesanta ir Sēljas mazpilsēta Aknīste un tās tuvumā esošais Ormaņkalns ar skatu torni. Pavasarī Tadenavā tiks rīkots Aizkraukles Vakara (maiņu) vidusskolas Pēdējā zvana pasākums.

ceturtdiena, 2016. gada 13. oktobris

Tava drošība elektrotīkla tuvumā

2016. gada 13. oktobrī "Latvenergo" Sadales tīklu speciālists Jānis Ozoliņš Aizkraukles vakara (maiņu) vidusskolas izglītojamajiem stāstīja par drošības jautājumiem rīkojoties ar elektroierīcēm un atrodoties elektrotīklu tuvumā.

trešdiena, 2016. gada 5. oktobris

2002. gada absolventu tikšanās ar skolotājiem

Šogad, 2016. gada 1. oktobrī, skolā (pēc absolventu iniciatīvas) tika organizēta 2002. gada izlaiduma vienas klases absolventu tikšanās ar skolotājām Baibu Lapsu (klases audzinātāja), Viju Vaičuli un Indru Vīksnu. Šajā gadā, t.i. pirms 14 gadiem, skolu beidza 70 skolēni un bija 4 izlaiduma klases.

piektdiena, 2016. gada 30. septembris

Ekskursija uz Jaunjelgavas novada dabas objektiem


2016. gada 29. septembrī notika mācību ekskursija uz Jaunjelgavas novadu. Ekskursijas laikā tika apskatīta krasta kritene pie Sērenes, Pagrabkalni pie Mentas stacijas, Sēravots pie Daudzeses un Daugavas senleja. Skolēni pie Sēravota pārsteidza skolotājus un apsveica Skolotāju dienā!

trešdiena, 2016. gada 21. septembris

Drošības nedēļa skolā

Katram skolēnam jāievēro viselementārākie noteikumi un normas skolā un ārpus tās!


1. Skolā aizliegts smēķēt un veikt dažādus liesmu darbus. Liesmu darbus - izmēģinājumus (laboratorijas darbus) atļauts veikt tikai ķīmijas kabinetā ar ķīmijas skolotājas atļauju. Smēķēt atļauts tikai 10 metru attālumā no skolas ieejas vai iestādes administrācijas norādītajā vietā.

2. Aizliegts izmantot elektrības pievada vadus un kabeļus ar bojātu izolāciju, izmantot elektriskās iekārtas un ierīces, kam bojāts slēdzis, rozete, kontaktsavienojums.

3. Kategoriski aizliegts dzert ūdeni no traukiem, kurus izmanto laboratorijas darbu veikšanai vai skolas uzkopšanas darbos.

4. Pirms ēšanas obligāti jānomazgā rokas.

5. Gada tumšajā laikā jāizmanto atstarotāji, tos piestiprinot redzamā vietā pie apģērba vai somas.

6. Ejot gar automaģistrāli (ielu), dzelzceļa pārbrauktuvi vai šķērsojot to obligāti jāievēro ceļu satiksmes noteikumi un jābūt piesardzīgiem.

7. Aizliegts pārvietot, pievienot vai atvienot ierīces un labot skolas datortehniku.

otrdiena, 2016. gada 24. maijs

Eksāmens informātikā 11. un 12. klasēm

Tuvojas eksāmenu nobeigums. 
9. klasei apliecības par pamatizglītības iegūšanu tiks izsniegtas 2016. gada 11. jūnijā, bet 12. klasēm atestāti tiks izsniegti 2016. gada 1. jūlijā.

piektdiena, 2016. gada 13. maijs

Pēdējais Zvans J.Jaunsudrabiņa muzejā "Riekstiņi"


Šogad skolas pasākums Pēdējais zvans notika Neretas pusē ļoti skaistā lauku viensētā - muzejā "Riekstiņi". Atceļā tika apskatīta sunākstes Baltā baznīca un Vecā Stendera Ābeces taka.

pirmdiena, 2016. gada 9. maijs

Mācību ekskursija uz Ziemeļlietuvu un Zemgali 2016. gada 6. maijā

Ekskursija notika saulainā un skaistā pavasara dienā, tāpēc visas emocijas papildināja daudzveidīgais maršruts: Zemgales katoļu ticības centrs Skaistkalnes baznīca; Astravas pils; 472 metru garā laipa pāri Širvenas ezeram; karsta kristenes un tikko uzceltais, arhitektoniski interesantākais novērošanas tornis pie karsta kritenēm – ezeriņiem; Bauskas rātslaukums un rātsnams; izcili veidotais K.Ulmaņa piemiņas muzejs „Pikšas”; pārgājiens pa 4 km garo laipu – trasi tīrelī, kurš atrodas Ķemeru nacionālajā parkā.

ceturtdiena, 2016. gada 28. aprīlis

Lielākā tehnogēnā un ekoloģiskā katastrofa mūsdienu pasaulē

Šogad 26. aprīlī apritēja 30 gadi kopš Černobiļas AES katastrofas, kuras rezultātā uz zemes un atmosfērā nonāca liels daudzums radiācijas. Atomenerģija, kas sākumā likās tik daudzsološa, parādīja visu savu varenību un nežēlību - desmitiem tūkst. cilvēkiem sagandēta veselība, piesārņota un pamesta teritorija u.c. sekas. Par to visu pastāstīja Aizkraukles novada domes deputāts G.Klūga, kurš piedalījās Černobiļas seku likvidēšanā.

pirmdiena, 2016. gada 18. aprīlis

Ventspils un Liepājas apmeklējums

2016. gada 15. un 16. aprīlī skolas direktors un vairāki skolotāji devās pieredzes apmaiņas braucienā uz divām lielākajām Kurzemes pilsētām - Ventspili un Liepāju. Skolotāji piedalījās kopīgi rīkotajā seminārā ar Ventspils Vakara (maiņu) vidusskolas kolektīvu, apskatīja Ventspils tehnikuma jauno ēku, Jūrkalni (stāvkrasta augstums 20m), Liepājas koncertzāli "Lielais Dzintars" u.c. interesantākos Liepājas kultūras un izglītības objektus.

pirmdiena, 2016. gada 11. aprīlis

Aklais (Jūgu) purvs


Aklais (Jūgu) purvs ir dabas liegums Jaunjelgavas novada Daudzeses pagasta teritorijā. 2004. gadā dabas liegums iekļauts īpaši aizsargājamo objektu sarakstā NATURA-2000. Aklā (Jūgu) purva biotops ir praktiski neizmainīta augu un dzīvnieku valsts vide, kura sastāv no vairākiem augstajiem purviem, 2 lielākiem (Znotiņa un Ģirupes) ezeriem un 6 mazākiem ezeriņiem. Ar Kohēzijas fonda atbalstu pagājušajā gadā šeit iekārtota jauna taka.

trešdiena, 2016. gada 23. marts

Lieldienu pasākums Aizkraukles Vakara (maiņu) vidusskolā


2016. gada 23. martā Aizkraukles Vakara (maiņu) vidusskolā notika Lieldienu pasākums ar rotaļām, spēlēm un mīklu minēšanu.

trešdiena, 2016. gada 2. marts

otrdiena, 2016. gada 1. marts

Ekskursija uz Farmācijas muzeju Rīgā

2016. gada 18. februārī Aizkraukles Vakara (maiņu) vidusskolas 7.klases izglītojamie devās mācību ekskursijā uz Farmācijas muzeju.
Muzejā parādīta aptieku trauku evolūcija no sendienām līdz mūsdienām, atainotas aptieku veidošanās tradīcijas Latvijā, sniegts ieskatu aptiekas zāļu formas tehnoloģijā, rūpnieciskajā zāļu formu tehnoloģijā, farmācijas ķīmijā, kā arī farmakognozijā un homeopātijā.

ceturtdiena, 2016. gada 25. februāris

Projektu nedēļa 2016.g.


Projektu nedēļas noslēgumā Aizkraukles Vakara (maiņu) vidusskolas skolēni prezentēja sagatavotos materiālus par tēmu „Olimpiskās spēles un Latvijas devums starptautiskajā olimpiskajā kustībā”.

ceturtdiena, 2016. gada 28. janvāris

Valodu diena Aizkraukles Vakara (maiņu) vidusskolā


Humanitāro priekšmetu nedēļa Aizkraukles Vakara (maiņu) vidusskolā noslēdzās ar Valodas dienas pasākumu (28.01.2016.). Vakarskolas skolēni stāstīja par izplatītākajām valodām pasaulē.
Valodas iedalās saimēs un grupās.

Kaut arī dzīvojam blakām ar lībiešiem un igauņiem, valodām līdzību nav, jo piederam pie dažādām valodu saimēm - indoeiropiešu un somugru.

ceturtdiena, 2016. gada 21. janvāris

Saules halo

2016. gada 17. janvārī (svētdien) ap plkst. 12:00 skolas direktors Andris Antāns slēpojot gar Daugavas krastu nofotografēja īpatnēju dabas parādību – Saules halo. Foto ir patumšs, jo fotografēts tika pretī Saulei.

Saules halo (latviski – saules dārzs, saules loks) ir atmosfēras optiska parādība, kas rodas Saules stariem ejot caur spalvu – slāņu mākoņiem. Šie mākoņi sastāv no ledus kristāliem, kas lauž un atstaro gaismu un tas izpaužas dažādos veidos – sākot ar visparastāko apli debesīs līdz divām mazām saulēm īstās Saules abās pusēs. Dažkārt tā tiek noturēta arī par varavīksni.

trešdiena, 2016. gada 20. janvāris

Ekskursija uz muzeju "Kalna Ziedi"

Aizkraukles Vakara (maiņu) vidusskolas 7.-9.klases skolēni devās uz muzeju "Kalna Ziedi", kur noskatījās filmu par barikāžu laiku - 13. un 20. janvāri. 
Pēc tam visi sildījās pie ugunskura.

pirmdiena, 2016. gada 11. janvāris

Ekskursija 11.01.2016.


2016. gada janvārī vairāki 12. Klases skolēni devās mācību ekskursijā uz Līgatnes, Amatas un Cēsu novadiem. Tika apskatīta izveidotā tūrisma infrastruktūra Līgatnē (pirms dažiem gadiem atzīts kā tūrisma galamērķis), ekoloģiskais ciems „Amatciems”, kura mājas būvētas no dabiskajiem materiāliem un tām apkārt nav nekādu žogu vai sētu, tā iekļaujoties apkārtējā ainavā, kā arī Cēsu pilsētas centrs un jaunā koncertzāle.