pirmdiena, 2014. gada 16. jūnijs

Skolas izlaidums


2014. gada 13. jūnijā notika 9. un 12. klašu skolas izlaidums. Dokumentu par pamatizglītības iegūšanu saņēma 9 izglītojamie, bet dokumentus par vidējās izglītības iegūšanu saņems 23 12. klašu izglītojamie.

otrdiena, 2014. gada 3. jūnijs

Skolas Atzinības raksti

Aizkraukles Vakara (maiņu) vidusskolas
Atzinības raksti tiek piešķirti sekojošiem
9. un 12. klašu skolēniem
  • KRISTĪNAI LIPSKAI (9. kl.) – par apzinīgu attieksmi pret mācību darbu; 
  • DACEI RIZGAI (12.A kl.) – par apzinīgu attieksmi pret mācību darbu; 
  • AGNESEI MIKUCKAI (12.A kl.) – par labām sekmēm mācībās un radošumu skolas pasākumu organizēšanā; 
  • MADARAI PĪPKALĒJAI (12.A kl.) – par labām sekmēm mācībās un aktīvu līdzdalību skolas pasākumu organizēšanā; 
  • GUNTAI SKRASTIŅAI (12.D kl.) – par apzinīgu attieksmi pret mācību darbu; 
  • LĀSMAI EGLĪTEI (12.D kl.) – par aktīvu piedalīšanos skolas sabiedriskajā dzīvē; 
  • LAURIM BĒRZAM (12.D kl.) – par labām sekmēm mācībās; 
  • DARJAI GROTĀNEI (12.D) – par apzinīgu attieksmi pret mācību darbu; 
  • EDGARAM GVOZDEVAM (12.I) – par apzinīgu attieksmi pret mācību darbu.