pirmdiena, 2016. gada 17. oktobris

Rudenī un pavasarī jādodas uz Tadenavu

Apstākļos, kad Latvijā aizvien vairāk pieaug Rīgas un tās priekšpilsētu loma, svarīgi saglabāt un attīstīt ikvienas apdzīvotās vietas skaistumu un vienreizīgumu. Viena no tādām - Tadenava, kura ir dzejnieka J.Raiņa dzimtā vieta un tajā atrodas J.Raiņa muzejs. Pie kam, tagad esošo dzīvojamo māju cēlis pats J.Raiņa tēvs. Muzeja ekspozīcijas veidošanā izmantotas daudzas interesantas idejas. Tāpat sakopta un interesanta ir Sēljas mazpilsēta Aknīste un tās tuvumā esošais Ormaņkalns ar skatu torni. Pavasarī Tadenavā tiks rīkots Aizkraukles Vakara (maiņu) vidusskolas Pēdējā zvana pasākums.

ceturtdiena, 2016. gada 13. oktobris

Tava drošība elektrotīkla tuvumā

2016. gada 13. oktobrī "Latvenergo" Sadales tīklu speciālists Jānis Ozoliņš Aizkraukles vakara (maiņu) vidusskolas izglītojamajiem stāstīja par drošības jautājumiem rīkojoties ar elektroierīcēm un atrodoties elektrotīklu tuvumā.

trešdiena, 2016. gada 5. oktobris

2002. gada absolventu tikšanās ar skolotājiem

Šogad, 2016. gada 1. oktobrī, skolā (pēc absolventu iniciatīvas) tika organizēta 2002. gada izlaiduma vienas klases absolventu tikšanās ar skolotājām Baibu Lapsu (klases audzinātāja), Viju Vaičuli un Indru Vīksnu. Šajā gadā, t.i. pirms 14 gadiem, skolu beidza 70 skolēni un bija 4 izlaiduma klases.

piektdiena, 2016. gada 30. septembris

Ekskursija uz Jaunjelgavas novada dabas objektiem


2016. gada 29. septembrī notika mācību ekskursija uz Jaunjelgavas novadu. Ekskursijas laikā tika apskatīta krasta kritene pie Sērenes, Pagrabkalni pie Mentas stacijas, Sēravots pie Daudzeses un Daugavas senleja. Skolēni pie Sēravota pārsteidza skolotājus un apsveica Skolotāju dienā!

trešdiena, 2016. gada 21. septembris

Drošības nedēļa skolā

Katram skolēnam jāievēro viselementārākie noteikumi un normas skolā un ārpus tās!


1. Skolā aizliegts smēķēt un veikt dažādus liesmu darbus. Liesmu darbus - izmēģinājumus (laboratorijas darbus) atļauts veikt tikai ķīmijas kabinetā ar ķīmijas skolotājas atļauju. Smēķēt atļauts tikai 10 metru attālumā no skolas ieejas vai iestādes administrācijas norādītajā vietā.

2. Aizliegts izmantot elektrības pievada vadus un kabeļus ar bojātu izolāciju, izmantot elektriskās iekārtas un ierīces, kam bojāts slēdzis, rozete, kontaktsavienojums.

3. Kategoriski aizliegts dzert ūdeni no traukiem, kurus izmanto laboratorijas darbu veikšanai vai skolas uzkopšanas darbos.

4. Pirms ēšanas obligāti jānomazgā rokas.

5. Gada tumšajā laikā jāizmanto atstarotāji, tos piestiprinot redzamā vietā pie apģērba vai somas.

6. Ejot gar automaģistrāli (ielu), dzelzceļa pārbrauktuvi vai šķērsojot to obligāti jāievēro ceļu satiksmes noteikumi un jābūt piesardzīgiem.

7. Aizliegts pārvietot, pievienot vai atvienot ierīces un labot skolas datortehniku.

otrdiena, 2016. gada 24. maijs

Eksāmens informātikā 11. un 12. klasēm

Tuvojas eksāmenu nobeigums. 
9. klasei apliecības par pamatizglītības iegūšanu tiks izsniegtas 2016. gada 11. jūnijā, bet 12. klasēm atestāti tiks izsniegti 2016. gada 1. jūlijā.

piektdiena, 2016. gada 13. maijs

Pēdējais Zvans J.Jaunsudrabiņa muzejā "Riekstiņi"


Šogad skolas pasākums Pēdējais zvans notika Neretas pusē ļoti skaistā lauku viensētā - muzejā "Riekstiņi". Atceļā tika apskatīta sunākstes Baltā baznīca un Vecā Stendera Ābeces taka.