trešdiena, 2014. gada 25. jūnijs

Pagarinātais mācību gads un pēcpārbaudījumi

Pamatojoties uz Pedagoģiskās padomes lēmumu (protokols Nr. 117, 19.06.2014.) pagarinātais mācību gads un pēcpārbaudījumi noteikti līdz 2014. gada 30. augustam

Paziņojumus skatīt e-klasē!

pirmdiena, 2014. gada 16. jūnijs

Skolas izlaidums


2014. gada 13. jūnijā notika 9. un 12. klašu skolas izlaidums. Dokumentu par pamatizglītības iegūšanu saņēma 9 izglītojamie, bet dokumentus par vidējās izglītības iegūšanu saņems 23 12. klašu izglītojamie.

otrdiena, 2014. gada 3. jūnijs

Skolas Atzinības raksti

Aizkraukles Vakara (maiņu) vidusskolas
Atzinības raksti tiek piešķirti sekojošiem
9. un 12. klašu skolēniem
  • KRISTĪNAI LIPSKAI (9. kl.) – par apzinīgu attieksmi pret mācību darbu; 
  • DACEI RIZGAI (12.A kl.) – par apzinīgu attieksmi pret mācību darbu; 
  • AGNESEI MIKUCKAI (12.A kl.) – par labām sekmēm mācībās un radošumu skolas pasākumu organizēšanā; 
  • MADARAI PĪPKALĒJAI (12.A kl.) – par labām sekmēm mācībās un aktīvu līdzdalību skolas pasākumu organizēšanā; 
  • GUNTAI SKRASTIŅAI (12.D kl.) – par apzinīgu attieksmi pret mācību darbu; 
  • LĀSMAI EGLĪTEI (12.D kl.) – par aktīvu piedalīšanos skolas sabiedriskajā dzīvē; 
  • LAURIM BĒRZAM (12.D kl.) – par labām sekmēm mācībās; 
  • DARJAI GROTĀNEI (12.D) – par apzinīgu attieksmi pret mācību darbu; 
  • EDGARAM GVOZDEVAM (12.I) – par apzinīgu attieksmi pret mācību darbu.

otrdiena, 2014. gada 27. maijs

Eksāmens informātikā


Aizkraukles Vakara (maiņu) vidusskolas 11. un 12. klašu izglītojamie kārto eksāmenu informātikā.

ceturtdiena, 2014. gada 15. maijs

Ekskursija uz Brakiem


Šogad 9. un 12. klases mācību nobeigumu sagaidīja vienā no skaistākajām Latvijas mazpilsētām - Ērgļos un tam blakām esošajā R. Blaumaņa memoriālajā muzejā "Braki". 9.-12. klasēm senajā latviešu sētā tika pasniegtas spēka maizītes un lauku ziedu tēja. Pēc tam skolēni un skolotāji sarīkoja vasaras pikniku un sportoja atrakciju parkā "Takas".
Lai pati Laima vada,
Un asiem ragiem bada.
Jo Laimas badījums
Ir laimīgs gadījums.

piektdiena, 2014. gada 9. maijs

Ekskursija


Ģeogrāfijas skolotāji A. Antāns un I. Kāgane kopā ar citu novadu ģeogrāfijas skolotājiem devās mācību ekskursijā uz Krustkalnu un Teiču purva rezervātiem. Skati no Krustkalna un Teiču purva skatu torņiem bija visiespaidīgākie. Tāpat tika apmeklēts un apskatīts - Aiviekstes HES (ceturtā lielākā HES Latvijā), Mārcienas muiža un otrs lielākais laukakmens Latvijā - Velna Skroderis pie Kujas upes.

ceturtdiena, 2014. gada 8. maijs


2014. gada 8. maijā, kad visa Eiropa atzīmē nacisma sakāves dienu, Aizkraukles Vakara (maiņu) vidusskolā viesojās Augstākās Padomes un 5., 6. Saeimas deputāts Odisejs Kostanda. O.Kostanda balsoja par Latvijas Neatkarības atjaunošanu 1990. gada 4. maijā, organizēja barikādes 1991. gada janvārī un piedalījās LPSR KP I sekretāra A.Rubika arestēšanā 1991. gada augustā.
Vakardiena, šodiena un nākotne, viss savijas kopā, bet galvenais, ko esam ieguvuši - izvēles brīvību.