piektdiena, 2016. gada 11. novembris

Latvijas vēstures lappuses


1905. gada revolūcija Latvijā bija kā sprādziens iepriekš klusajā Krievijas impērijas provincē. Padomju laikos galvenokārt uzsvēra tās šķirisko raksturu, kā strādnieku vēršanos pret bagātajiem (buržuāziju), bet patiesībā tā bija nacionāla revolūcija pret nacionālo beztiesīgumu un augstprātību, par skolām, kurās mācības notiktu latviešu valodā, par nacionālo pašnoteikšanos. Ne velti baltvācieši (tolaik valdošā iedzīvotāju grupa Baltijā) to dēvēja par latviešu revolūciju. Latvieši pirmo reizi parādīja, ka tā nav tikai "zemnieku kārta", "etnogrāfiska grupa" vai "pusvācisks elements", bet tauta - nācija ar savu pašcieņu, ar pretenzijām uz politisko varu. Toreiz Eiropā daudzi pirmo reizi uzzināja, ka Baltijas jūras austrumu krastā dzīvo tāda tauta latvieši. Vieni no karstākajiem revolūcijas centriem bija Rīga, Lielvārde un Skrīveri.

pirmdiena, 2016. gada 31. oktobris

Latvijas vēstures lappuses


Latviešu nācijas un valsts veidošanās, tautas saglabāšanās caur dažādiem laikmetiem un varām nesaraujami saistīta ar dziesmu, ar Dziesmu svētkiem. Ir tapušas estrādes daudzos Latvijas novados, bet vienas no skaistākajām ir estrādes Talsos un Dikļos (Valmieras tuvumā). 
Diemžēl zem ūdens vai daļēji appludinātas ir estrādes Staburagā un Oliņkalnā pie Pļaviņām. Skolotāji brīvdienu laikā bija Dikļos - vietā, kur 1864. gadā notika pirmie latviešu dziesmu svētki.

pirmdiena, 2016. gada 17. oktobris

Rudenī un pavasarī jādodas uz Tadenavu

Apstākļos, kad Latvijā aizvien vairāk pieaug Rīgas un tās priekšpilsētu loma, svarīgi saglabāt un attīstīt ikvienas apdzīvotās vietas skaistumu un vienreizīgumu. Viena no tādām - Tadenava, kura ir dzejnieka J.Raiņa dzimtā vieta un tajā atrodas J.Raiņa muzejs. Pie kam, tagad esošo dzīvojamo māju cēlis pats J.Raiņa tēvs. Muzeja ekspozīcijas veidošanā izmantotas daudzas interesantas idejas. Tāpat sakopta un interesanta ir Sēljas mazpilsēta Aknīste un tās tuvumā esošais Ormaņkalns ar skatu torni. Pavasarī Tadenavā tiks rīkots Aizkraukles Vakara (maiņu) vidusskolas Pēdējā zvana pasākums.

ceturtdiena, 2016. gada 13. oktobris

Tava drošība elektrotīkla tuvumā

2016. gada 13. oktobrī "Latvenergo" Sadales tīklu speciālists Jānis Ozoliņš Aizkraukles vakara (maiņu) vidusskolas izglītojamajiem stāstīja par drošības jautājumiem rīkojoties ar elektroierīcēm un atrodoties elektrotīklu tuvumā.

trešdiena, 2016. gada 5. oktobris

2002. gada absolventu tikšanās ar skolotājiem

Šogad, 2016. gada 1. oktobrī, skolā (pēc absolventu iniciatīvas) tika organizēta 2002. gada izlaiduma vienas klases absolventu tikšanās ar skolotājām Baibu Lapsu (klases audzinātāja), Viju Vaičuli un Indru Vīksnu. Šajā gadā, t.i. pirms 14 gadiem, skolu beidza 70 skolēni un bija 4 izlaiduma klases.

piektdiena, 2016. gada 30. septembris

Ekskursija uz Jaunjelgavas novada dabas objektiem


2016. gada 29. septembrī notika mācību ekskursija uz Jaunjelgavas novadu. Ekskursijas laikā tika apskatīta krasta kritene pie Sērenes, Pagrabkalni pie Mentas stacijas, Sēravots pie Daudzeses un Daugavas senleja. Skolēni pie Sēravota pārsteidza skolotājus un apsveica Skolotāju dienā!