piektdiena, 2016. gada 30. septembris

Ekskursija uz Jaunjelgavas novada dabas objektiem


2016. gada 29. septembrī notika mācību ekskursija uz Jaunjelgavas novadu. Ekskursijas laikā tika apskatīta krasta kritene pie Sērenes, Pagrabkalni pie Mentas stacijas, Sēravots pie Daudzeses un Daugavas senleja. Skolēni pie Sēravota pārsteidza skolotājus un apsveica Skolotāju dienā!

trešdiena, 2016. gada 21. septembris

Drošības nedēļa skolā

Katram skolēnam jāievēro viselementārākie noteikumi un normas skolā un ārpus tās!


1. Skolā aizliegts smēķēt un veikt dažādus liesmu darbus. Liesmu darbus - izmēģinājumus (laboratorijas darbus) atļauts veikt tikai ķīmijas kabinetā ar ķīmijas skolotājas atļauju. Smēķēt atļauts tikai 10 metru attālumā no skolas ieejas vai iestādes administrācijas norādītajā vietā.

2. Aizliegts izmantot elektrības pievada vadus un kabeļus ar bojātu izolāciju, izmantot elektriskās iekārtas un ierīces, kam bojāts slēdzis, rozete, kontaktsavienojums.

3. Kategoriski aizliegts dzert ūdeni no traukiem, kurus izmanto laboratorijas darbu veikšanai vai skolas uzkopšanas darbos.

4. Pirms ēšanas obligāti jānomazgā rokas.

5. Gada tumšajā laikā jāizmanto atstarotāji, tos piestiprinot redzamā vietā pie apģērba vai somas.

6. Ejot gar automaģistrāli (ielu), dzelzceļa pārbrauktuvi vai šķērsojot to obligāti jāievēro ceļu satiksmes noteikumi un jābūt piesardzīgiem.

7. Aizliegts pārvietot, pievienot vai atvienot ierīces un labot skolas datortehniku.

otrdiena, 2016. gada 24. maijs

Eksāmens informātikā 11. un 12. klasēm

Tuvojas eksāmenu nobeigums. 
9. klasei apliecības par pamatizglītības iegūšanu tiks izsniegtas 2016. gada 11. jūnijā, bet 12. klasēm atestāti tiks izsniegti 2016. gada 1. jūlijā.

piektdiena, 2016. gada 13. maijs

Pēdējais Zvans J.Jaunsudrabiņa muzejā "Riekstiņi"


Šogad skolas pasākums Pēdējais zvans notika Neretas pusē ļoti skaistā lauku viensētā - muzejā "Riekstiņi". Atceļā tika apskatīta sunākstes Baltā baznīca un Vecā Stendera Ābeces taka.

pirmdiena, 2016. gada 9. maijs

Mācību ekskursija uz Ziemeļlietuvu un Zemgali 2016. gada 6. maijā

Ekskursija notika saulainā un skaistā pavasara dienā, tāpēc visas emocijas papildināja daudzveidīgais maršruts: Zemgales katoļu ticības centrs Skaistkalnes baznīca; Astravas pils; 472 metru garā laipa pāri Širvenas ezeram; karsta kristenes un tikko uzceltais, arhitektoniski interesantākais novērošanas tornis pie karsta kritenēm – ezeriņiem; Bauskas rātslaukums un rātsnams; izcili veidotais K.Ulmaņa piemiņas muzejs „Pikšas”; pārgājiens pa 4 km garo laipu – trasi tīrelī, kurš atrodas Ķemeru nacionālajā parkā.

ceturtdiena, 2016. gada 28. aprīlis

Lielākā tehnogēnā un ekoloģiskā katastrofa mūsdienu pasaulē

Šogad 26. aprīlī apritēja 30 gadi kopš Černobiļas AES katastrofas, kuras rezultātā uz zemes un atmosfērā nonāca liels daudzums radiācijas. Atomenerģija, kas sākumā likās tik daudzsološa, parādīja visu savu varenību un nežēlību - desmitiem tūkst. cilvēkiem sagandēta veselība, piesārņota un pamesta teritorija u.c. sekas. Par to visu pastāstīja Aizkraukles novada domes deputāts G.Klūga, kurš piedalījās Černobiļas seku likvidēšanā.

pirmdiena, 2016. gada 18. aprīlis

Ventspils un Liepājas apmeklējums

2016. gada 15. un 16. aprīlī skolas direktors un vairāki skolotāji devās pieredzes apmaiņas braucienā uz divām lielākajām Kurzemes pilsētām - Ventspili un Liepāju. Skolotāji piedalījās kopīgi rīkotajā seminārā ar Ventspils Vakara (maiņu) vidusskolas kolektīvu, apskatīja Ventspils tehnikuma jauno ēku, Jūrkalni (stāvkrasta augstums 20m), Liepājas koncertzāli "Lielais Dzintars" u.c. interesantākos Liepājas kultūras un izglītības objektus.