pirmdiena, 2017. gada 13. marts

Olimpiāde ģeogrāfijā 9.kl.


2017. gada 10. martā Aizkraukles Vakara (maiņu) vidusskolā notika Aizkraukles, Skrīveru, Jaunjelgavas un Neretas starpnovadu olimpiāde Latvijas Ģeogrāfijā 9. klasēm. Olimpiādē piedalījās 11 dalībnieki un labākās zināšanas parādīja Agate Albekeite (Andreja Upīša Skrīveru vidusskola), Vita Lazdauska (Seces pamatskola) un Renāte Miķelsone (Aizkraukles novada vidusskola). Mūsu pārstāvis Viktors Kļaviņš parādīja ceturto labāko sasniegumu un saņēma Atzinības rakstu.
Olimpiādes saturs saskanēja ar gaidāmo Latvijas simtgadi.

Daugava pie Pļaviņām (2017. gada 11. marts)


Katru pavasari viena no apdraudētākajām vietām izveidojas pie Pļaviņām. Šajā vietā sākas Pļaviņu HES ūdenskrātuve jeb vertikāli regulējamā ūdens līmeņa atbode, ir vairāki sēkļi un līkumi, tāpat pie Pļaviņām ietek Aiviekste. Arī šajā gadā novērojami lieli ledus sastrēgumi un ūdens līmenis sasniedzis kritisku līmeni. Lielākie plūdi Pļaviņās notika 1979. gadā 2013. gadā.
Pļaviņas (novada centrs) ir kontrastu pilsēta.

ceturtdiena, 2017. gada 9. marts

Eksaktā cikla priekšmetu dekādes pasākumi


Eksaktā cikla priekšmetu dekādes ietvros  (27.02.-10.03.2017.) Aizkraukles Vakara (miņu) vidusskolas skolēni piedalījās praktiskās darbnīcās "Virves dejotājs", "Reaktīvā mašīna" un erudītu konkursā «Kas? Kur? Kad?».

pirmdiena, 2017. gada 6. marts

Ekskursija uz Aizkraukles pilsētas katlu māju "Seces koks"Aizkraukles pilsētā ir viens no zemākajiem siltumenerģijas tarifiem valstī. Tas panākts:
  1. rekonstruējot visas siltumenerģijas piegādes trases un siltummezglus;
  2. uzlabojot daudzu māju siltumizolāciju;
  3. tiek izmantots vietējais kurināmais - šķelda.
Jaunā katlu māja darbojas tikai ar šķeldu un blakus siltumam ražo elektrību.

ceturtdiena, 2017. gada 23. februāris

Pasākums "Kalna Ziedu" muzejā


Šogad Projektu diena notika Aizkraukles novad muzejā "Kalna Ziedi". Visas klases piedalījās konkursā par Aizkraukli un Latviju (vēsture, daba un kultūrvēsturiskie objekti) un noskatījās dokumentālo filmu "Trīs sākumi" (tehnisku iemeslu dēļ - daļēji). Labas zināšanas par savu novadu parādīja visu klašu komandas.

ceturtdiena, 2017. gada 2. februāris

Grāmatniecība no pirmssākumiem līdz mūsdienām


No 23. janvāra līdz 2. februārim Aizkraukles vakara (maiņu) vidusskolā notika humanitārā cikla mācību priekšmetu dekāde "Grāmatniecība no pirmsākumiem līdz mūsdienām". Skolēni pa klasēm veica dažādus uzdevumus par tēmām: "Papīra izgudrošana", "Papīra ražošanas vēsture", "Grāmatizdošanas vēsture Latvijā", "Grāmatizdošanas vēsture Eiropā", "Grāmatniecības nākotne e-grāmatas".

trešdiena, 2017. gada 18. janvāris

8.kl.un 9.kl. mācību ekskursija uz Pļaviņu HES


Pļaviņu HES celtniecība - tā ir arī Aizkraukles (toreizējā P.Stučkas ciemata) sākums.
Pļaviņu HES -  jaudīgākā elektrostacija  Latvijā un Baltijas valstīs.
Pļaviņu HES - gan pozitīvais (spēj apgādāt visu Latviju ar elektrību), gan negatīvais (daļēji appludināta Daugavas senleja, zem ūdens palika Staburags un Pērse ūdenskritums).