ceturtdiena, 2018. gada 27. decembris

Ziemassvētki - 2018Ziemassvētki – miera un pārdomu, dziesmu un labu vēlējumu svētki.
Šogad Atzinības rakstus par labām sekmēm mācībās un piedalīšanos skolas sabiedriskajā dzīvē saņēma: G.Bedragina (8. kl), K.Sakoviča (8.kl.), M.Smertsyeu (9.kl.), K.Strazdiņa (10.kl.), D.Vikentjevs (10. kl.), E.Loginovs (11. kl.), S.Kuprijanova (12.A kl), A.Rizga (12.A kl), M.Rubene (12.A kl.), S.Tkačova (12.A kl.), I.Spēlmane (12.I kl.). Direktora specbalvu saņēma skolas lietvede Ž.Rimša, kurai šogad piedzima 3 bērns un jau pēc 3 dienām nemanāmi  atgriezās darbā.

trešdiena, 2018. gada 12. decembris

Mācību ekskursija uz Jelgavu


2018. gada 11. decembrī divpadsmito klašu skolēni projekta „Skolas Soma” ietvaros apmeklēja Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultāti, kurā iepazinās ar jaunākajam novitātēm pārtikas ražošanas, saglabāšanas un pārstrādes jomās. Tehnoloģijas un Zināšanas pārneses nodaļas vadītājas pārstāves Sandras Muižnieces Brasavas 2 stundu stāstījums bija tik interesants, ka laiks pagāja nemanot. Pārtikas ražošana ir Latvijas ekonomikas viens no perspektīvākajiem virzieniem. Atceļā skolēni apmeklēja Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeju.