pirmdiena, 2017. gada 29. maijs

Paziņojums

9. un 12. klašu izlaidums notiks
2017. gada 10. jūnijā
plkst. 14:00
Aizkraukles pilsētas kultūras namā.Aizkrauklei-50


Aizvadīti kārtējie Aizkraukles novada svētki (pirmie - toreiz pilsētas, notika 1995. gadā). Šoreiz tie bija veltīti pilsētas 50 gadu jubilejai, jo 1967. gadā toreizējai Stučkai piešķīra pilsētas statusu un reizē izveidoja rajonu. Kā spilgtākie pasākumi bija ekspozīcijas "Padomju gadi" atklāšana pagasta kultūras namā, sadraudzības pilsētu kolektīvu koncerts, aizkrauklietes Alisas Zinovjevas (radošās karjeras sākumposmā viņu atbalstīja Aizkraukles pilsētas dome; Alisa tagad dzīvo un strādā Itālijā) solokoncerts un tautas deju kolektīvu uzstāšanās kopā ar grupu "Raxtu Raxti" stadionā. Ja koncertos līdzās pieaugušajiem dziedās un dejos bērni, tad latviešu valoda Daugavas krastā skanēs ilgi.

piektdiena, 2017. gada 19. maijs

Valsts pārbaudes darbi


Pagājušajā 2015./2016. mācību gadā atestātus par vispārējās vidējās izglītības iegūšanu saņēma 30 skolēni un apliecības par pamatizglītības iegūšanu saņēma 17 skolēni. Šogad valsts pārbaudes darbus kārto 22 divpadsmito (vairāki tos jau ir nokārtojuši) un 11 devīto klašu skolēni.

trešdiena, 2017. gada 10. maijs

Piemērotākās profesijas izvēles ceļš


ESF darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstā izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs", projekts Nr.8.3.5.0/16/1/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros 8.-9. klašu skolēni ar interesi piedalījās karjeras konsultantes Jolantas Priedes vadītajā nodarbībā par sev piemērotas profesijas izvēli.

pirmdiena, 2017. gada 8. maijs

Ekskursija uz Malienu


2017. gada 3. maijā apmēram 40 skolēni, skolotāji un absolventi kopskaitā devās mācību ekskursijā uz Ziemeļlatvijas novadu - Malienu. Tika apskatīts lielākais šūnakmens atsegums Latvijā - Raunas Staburags, stāvākais pilskalns - Drusku pilskalns un novērošanas tornis pie Kornetiem, no kuriem pavērās iespaidīgs skats uz Igauniju (arī Munameģi) un vairākiem ezeriem. Pēc tam - Alūksne ar dabas muzeju "Vides labirinti" un Tempļa kalnu, bet atceļā - Cesvaines pils - uz kura dūmeņa stārķis uzbūvējis ligzdu. Stārķim ir jābūt kā simbolam visām Latvijas pilsētām un apdzīvotām vietām, savādāk Latvija pārvērtīsies par līdzīgu vietu kā Korneti, kur uzbūvēts milzīgs aizsargu nams, bet tā tuvumā un ciematā satikām tikai vienu vientuļu sievieti.