pirmdiena, 2017. gada 13. marts

Olimpiāde ģeogrāfijā 9.kl.


2017. gada 10. martā Aizkraukles Vakara (maiņu) vidusskolā notika Aizkraukles, Skrīveru, Jaunjelgavas un Neretas starpnovadu olimpiāde Latvijas Ģeogrāfijā 9. klasēm. Olimpiādē piedalījās 11 dalībnieki un labākās zināšanas parādīja Agate Albekeite (Andreja Upīša Skrīveru vidusskola), Vita Lazdauska (Seces pamatskola) un Renāte Miķelsone (Aizkraukles novada vidusskola). Mūsu pārstāvis Viktors Kļaviņš parādīja ceturto labāko sasniegumu un saņēma Atzinības rakstu.
Olimpiādes saturs saskanēja ar gaidāmo Latvijas simtgadi.

Daugava pie Pļaviņām (2017. gada 11. marts)


Katru pavasari viena no apdraudētākajām vietām izveidojas pie Pļaviņām. Šajā vietā sākas Pļaviņu HES ūdenskrātuve jeb vertikāli regulējamā ūdens līmeņa atbode, ir vairāki sēkļi un līkumi, tāpat pie Pļaviņām ietek Aiviekste. Arī šajā gadā novērojami lieli ledus sastrēgumi un ūdens līmenis sasniedzis kritisku līmeni. Lielākie plūdi Pļaviņās notika 1979. gadā 2013. gadā.
Pļaviņas (novada centrs) ir kontrastu pilsēta.

ceturtdiena, 2017. gada 9. marts

Eksaktā cikla priekšmetu dekādes pasākumi


Eksaktā cikla priekšmetu dekādes ietvros  (27.02.-10.03.2017.) Aizkraukles Vakara (miņu) vidusskolas skolēni piedalījās praktiskās darbnīcās "Virves dejotājs", "Reaktīvā mašīna" un erudītu konkursā «Kas? Kur? Kad?».

pirmdiena, 2017. gada 6. marts

Ekskursija uz Aizkraukles pilsētas katlu māju "Seces koks"Aizkraukles pilsētā ir viens no zemākajiem siltumenerģijas tarifiem valstī. Tas panākts:
  1. rekonstruējot visas siltumenerģijas piegādes trases un siltummezglus;
  2. uzlabojot daudzu māju siltumizolāciju;
  3. tiek izmantots vietējais kurināmais - šķelda.
Jaunā katlu māja darbojas tikai ar šķeldu un blakus siltumam ražo elektrību.