pirmdiena, 2016. gada 11. aprīlis

Aklais (Jūgu) purvs


Aklais (Jūgu) purvs ir dabas liegums Jaunjelgavas novada Daudzeses pagasta teritorijā. 2004. gadā dabas liegums iekļauts īpaši aizsargājamo objektu sarakstā NATURA-2000. Aklā (Jūgu) purva biotops ir praktiski neizmainīta augu un dzīvnieku valsts vide, kura sastāv no vairākiem augstajiem purviem, 2 lielākiem (Znotiņa un Ģirupes) ezeriem un 6 mazākiem ezeriņiem. Ar Kohēzijas fonda atbalstu pagājušajā gadā šeit iekārtota jauna taka.