ceturtdiena, 2014. gada 18. decembris

pirmdiena, 2014. gada 15. decembris

Vecāku sapulce


2014. gada 12. decembrī notika Aizkraukles Vakara (maiņu) vidusskolas skolēnu vecāku sapulce. Direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā Indra Vīksna un sociālais pedagogs Dzidra Lisenko vecākus informēja par aktuālākajiem jautājumiem skolā un galvenajiem noteikumiem, gatavojoties pārbaudes darbiem.