piektdiena, 2013. gada 22. marts

Humanitāro priekšmetu nedēļas noslēgums


Pirms Pavasara brīvdienām skolā notika humanitāro priekšmetu nedēļas noslēgums. Pasākums bija veltīts valodniekam J. Endzelīnam, dramaturgam G. Priedem un dzejniekam I. Ziedonim, un tas bija ļoti pārdomāts un reizē emocionāls.

ceturtdiena, 2013. gada 21. marts

Ekskursija uz Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeju


Šonedēļ viena no interesantākajām bija mācību ekskursija uz Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeju Rīgā. Ekspozīcija uzskatāmi parāda pārmaiņas medicīnā un cilvēka veselības sargāšanā no aizvēsturiskajiem laikiem līdz mūsdienu kosmosa laikmetam.

pirmdiena, 2013. gada 4. marts

Žetonu vakars 01.03.2013.


Žetonu vakarā piedalījās 20 abiturienti, lielākā daļa skolotāju un daudzi viesi. Vakars noritēja sirsnīgā un jautrā gaisotnē. Tika novēlētas labākās sekmes un veiksme eksāmenu laikā.

Projektu nedēļa 2013


2013. gada 25. februārī Projektu nedēļas ietvaros 8., 9., 10., 11. klašu skolēni apskatīja un vāca informāciju par Aizkraukles pagasta, Skrīveru novada un Jaunjelgavas pilsētas kultūrvēsturiskiem objektiem.
Tika apmeklēts Skrīveru dendroloģiskais parks, A. Upīša memoriālais muzejs, Zemkopības institūts, Aizkraukles pilsdrupas, Jaunjelgavas vecpilsēta, promenāde un kapi.

Visi materiāli tiks apkopoti un izdoti ceļveža formātā.