pirmdiena, 2016. gada 17. oktobris

Rudenī un pavasarī jādodas uz Tadenavu

Apstākļos, kad Latvijā aizvien vairāk pieaug Rīgas un tās priekšpilsētu loma, svarīgi saglabāt un attīstīt ikvienas apdzīvotās vietas skaistumu un vienreizīgumu. Viena no tādām - Tadenava, kura ir dzejnieka J.Raiņa dzimtā vieta un tajā atrodas J.Raiņa muzejs. Pie kam, tagad esošo dzīvojamo māju cēlis pats J.Raiņa tēvs. Muzeja ekspozīcijas veidošanā izmantotas daudzas interesantas idejas. Tāpat sakopta un interesanta ir Sēljas mazpilsēta Aknīste un tās tuvumā esošais Ormaņkalns ar skatu torni. Pavasarī Tadenavā tiks rīkots Aizkraukles Vakara (maiņu) vidusskolas Pēdējā zvana pasākums.