piektdiena, 2015. gada 20. marts


Sākušies valsts pārbaudes darbi vidusskolēniem. Šogad eksāmenu angļu valodā kārtoja 10, bet krievu valodā - 22 Aizkraukles Vakara (maiņu) vidusskolas skolēni. Valoda ir visa pamats.

pirmdiena, 2015. gada 2. marts

Žetonu vakars 26.02.2015.

Starpnovadu olimpiāde ģeogrāfijā 7./8.kl.


2015. gada 27. februārī Aizkraukles Vakara (maiņu) vidusskolā notika Aizkraukles, Skrīveru, Jaunjelgavas un Neretas starpnovadu olimpiāde ģeogrāfijā 7./8. klasēm. Olimpiādē piedalījās 19 skolēni no visām skolām.