otrdiena, 2015. gada 28. jūlijs

Vakarskolas Latvijā

Vakarskolu izvietojums Latvijas Republikā:
Informācijas avots: I.Maslo, S.Surikova, T.Pīgozne, V.Mazurs, I.Lasmane, I.Rubene "Jaunu izaicinājumu un to risināšanas iespēju identificēšana un analīze, kas ietekmē pieaugušo (18-24 gadi) iesaistīšanos (atgriešanos) mūžmācīšanās procesā"