otrdiena, 2015. gada 28. jūlijs

Uzņemšana 2015./2016.m.g.


Aizkraukles Vakara (maiņu) vidusskola uzņem audzēkņus
2015./2016. mācību gadam šādās programmās:pamatizglītības 2. posma programmā (7.-9. klasē);

vispārējās vidējās izglītības programmā (10. –12. klasē dienas un vakara maiņā);

vispārējās vidējās izglītības izlīdzinošajā programmā (12.klasē - vakara maiņā arodskolu beidzējiem; mācību ilgums – 1 mācību gads);

Skola piedāvā vispārējās pamatizglītības (no 18 gadu vecuma) un vispārējās vidējās izglītības iegūšanu EKSTERNĀTĀ.

Dokumentus pieņem Aizkraukles Vakara (maiņu) vidusskolā, Gaismas ielā 4a, katru dienu no plkst. 9:00 līdz 17:00. Tuvākas ziņas pa tālr. 65121771, 65124772, 29398881.

Iesniegumu (pieejams vakarskola.blogspot.com) var iesūtīt elektroniski: vakarskola@gmail.com.