trešdiena, 2018. gada 12. decembris

Mācību ekskursija uz Jelgavu


2018. gada 11. decembrī divpadsmito klašu skolēni projekta „Skolas Soma” ietvaros apmeklēja Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultāti, kurā iepazinās ar jaunākajam novitātēm pārtikas ražošanas, saglabāšanas un pārstrādes jomās. Tehnoloģijas un Zināšanas pārneses nodaļas vadītājas pārstāves Sandras Muižnieces Brasavas 2 stundu stāstījums bija tik interesants, ka laiks pagāja nemanot. Pārtikas ražošana ir Latvijas ekonomikas viens no perspektīvākajiem virzieniem. Atceļā skolēni apmeklēja Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeju.