pirmdiena, 2018. gada 12. marts

Ciemiņi no Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas


Marta sākumā skolā viesojās Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas vadība. Skola strādā citādākā rakursā – mācības galvenokārt notiek konsultantpunktos un tālmācības formā. Daudzi jautājumi un problēmas ir līdzīgas, dažos jautājumos ir atšķirības. Direktori nolēma apmainīties ar pieredzi un jaunāko informāciju arī turpmāk.