pirmdiena, 2017. gada 27. novembris

Latvijas vēstures lappuses


Tieši pirms 80 gadiem staļniskajā Padomju Savienībā sākās „latviešu operācija”. Proti, tika arestēti, apsūdzēti nodevībā un likvidēti latvieši, kuri ieņēma augstus posteņus Padomju valsts pārvaldē. Tika nošauti PSRS MK priekšsēdētāja vietnieks J. Rudzutaks, Gaisas Spēku virspavēlnieks J. Alksnis, pirmais Sarkanās Armijas komandieris J. Vācietis, čekists un rakstnieks M. Lācis - Sudrabs, rakstnieks L. Laicens, padomju mākslinieks (viens no ievērojamākiem pasaulē) G. Klucis. Viņi visi svēti ticēja komunisma idejām, tautu draudzībai un vienlīdzībai, bet tika samalti pašu veidotajās proletariāta diktatūras dzirnavās.