pirmdiena, 2017. gada 6. marts

Ekskursija uz Aizkraukles pilsētas katlu māju "Seces koks"Aizkraukles pilsētā ir viens no zemākajiem siltumenerģijas tarifiem valstī. Tas panākts:
  1. rekonstruējot visas siltumenerģijas piegādes trases un siltummezglus;
  2. uzlabojot daudzu māju siltumizolāciju;
  3. tiek izmantots vietējais kurināmais - šķelda.
Jaunā katlu māja darbojas tikai ar šķeldu un blakus siltumam ražo elektrību.