pirmdiena, 2014. gada 16. jūnijs

Skolas izlaidums


2014. gada 13. jūnijā notika 9. un 12. klašu skolas izlaidums. Dokumentu par pamatizglītības iegūšanu saņēma 9 izglītojamie, bet dokumentus par vidējās izglītības iegūšanu saņems 23 12. klašu izglītojamie.