pirmdiena, 2013. gada 17. jūnijs

Pasniegti skolas Atzinības raksti skolas izlaidumā 2013. gada 15. jūnijā

ATZINĪBAS RAKSTS
  • GUNTAI GULBEI (9. kl.) – par apzinīgu attieksmi pret mācību darbu un aktīvu piedalīšanos skolas sabiedriskajā dzīvē;
  • JURIM BALINSKIM (12.A kl.) – par apzinīgu attieksmi pret mācību darbu un aktīvu piedalīšanos skolas sabiedriskajā dzīvē;
  • ARTIM VANAGAM (12.A kl.) – par apzinīgu attieksmi pret mācību darbu un aktīvu piedalīšanos skolas sabiedriskajā dzīvē;
  • IZABELLAI TĪSEI (12.A kl.) – par aktīvu piedalīšanos skolas sabiedriskajā dzīvē;
  • SARMĪTEI IVANOVAI (12.A kl.) – par apzinīgu attieksmi pret mācību darbu un aktīvu piedalīšanos skolas sabiedriskajā dzīvē;
  • INESEI VALAINEI (12.D kl.) – par aktīvu piedalīšanos skolas sabiedriskajā dzīvē un skolas vārda popularizēšanu;
  • DAIGAI GUDŽENOVAI (12.I kl.) - par aktīvu piedalīšanos skolas sabiedriskajā dzīvē.

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana